Přepravní rámy

Základní informace

Transportní rámy (TF) jsou určené pro šetrnou a bezpečnou přepravu, jak rovněž pro ekonomické skladování svazků rour a trubek. Pro vytvoření svazku trubek potřebujeme minimálně 2 transportní rámy (počet rámů ve svazku je závislý na délce svázaných trubek) a každý rám se skládá z gumových segmentů vyztužených ocelovým uzavřeným obdélníkovým profilem nebo ocelovou tyčí. Společnost PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o zpravidla doporučuje zákazníkům 4 transportní rámy, tak jak je znázorněno na níže uvedeném výkresu svazku trubek o délce 12 metrů.

ramy-svazek.gif, 9 kB
ramy-segmenty.gif, 8 kB

TF-LSG

Systém TF-LSG umožňuje zvedat celý svazek pomocí třmenů jeřábem aniž by bylo nutné provlékat lana pod svazkem a je určen pro bezpečnou přepravu trubek o váze do 7 tun.

Systém je navržen tak, aby jej bylo možné použít pro námořní i železniční dopravu.

Celý systém se skládá ze dvou středních nosných rámů a dvou krajních nenosných rámů, které udržují tvar svazku a omezují průhyb trubek při uložení na podlaze.

tf-lsg-15.jpg, 22 kB
Simulace svazku trubek skládajícího se z 2 nosných a 2 nenosných rámů.

Střední nosný rám je vytvořen z:

  • 2 nosných desek vyrobených z oceli. V deskách opatřených ochranným nátěrem se nacházejí otvory pro závěsné třmeny.
  • dolního segmentu vyrobeného z čtvercové ocelové tyče (exponované části jsou opatřené ochranným nátěrem), která je jeho nosným prvkem a na které jsou ze speciálního kompozitního materiálu (pryže s příměsí aditiv) vytvořena lůžka pro uložení trubek. Poloha dolního segmentu je zajištěna drážkami, kterými segment zapadá do ok nosných desek.
  • středních segmentů vyráběných ze speciálního kompozitního materiálu (pryže s příměsí aditiv) a jádra z pozinkovaného uzavřeného obdélníkového ocelového profilu a tvořících lůžka pro uložení trubek. Počet segmentů v rámu je různý a závisí na velikosti svázaných trubek (viz tabulka uvedena níže). Boční drážky v jednotlivých středních segmentech zajišťují jejich polohu v rámu v axiálním směru.
  • horního segmentu skládajícího se z pozinkovaného uzavřeného obdélníkového ocelového profilu, na kterém jsou ze speciálního kompozitního materiálu (pryže s příměsí aditiv) vytvořena lůžka pro uložení trubek. Uzavřeným obdélníkovým ocelovým profilem je provlečená ocelová tyč (s ochranným nátěrem) opatřená na obou koncích otvory, přes které se při montáži prostrčí šrouby připevňující tuto ocelovou tyč k maticím v nosných deskách, čímž je zajištěna stabilita celého svazku.
Nosné desky
TF-LSG-14.jpg, 4 kB
Nosný rám systému TF-LS.
Dolní segment
TF-LSG-02.jpg, 3 kB
Dolní segment a jeho upevnění v otvorech nosných desek
Střední segment
TF-LSG-10.jpg, 3 kB
Zajištění středního segmentu
Horní segment
TF-LSG-09.jpg, 3 kB
Horní segment a jeho připevnění k maticím v nosných deskách

Krajní nenosný rám tvoří:

  • dolní segment skládající se z ocelového čtvercového uzavřeného profilu (exponované ocelové části jsou opatřené ochranným nátěrem), na které jsou ze speciálního kompozitu (pryže s příměsí aditiv) vytvořena lůžka pro uložení trubek. Na obou koncích čtvercové trubky jsou zhotoveny otvory pro uchycení stahovacích tyčí.
  • střední segmenty, které jsou shodné jako střední segmenty nosných rámů.
  • horní segment skládající se z pozinkovaného uzavřeného obdélníkového ocelového profilu, na kterém jsou ze speciálního kompozitního materiálu (pryže s příměsí aditiv) vytvořena lůžka pro uložení trubek. Uzavřeným obdélníkovým ocelovým profilem je prostrčená ocelová tyč (s ochranným nátěrem) opatřená na obou koncích otvory, přes které jsou provlečené šrouby stahovacích tyčí sloužící k přitažení celého segmentu k dolnímu segmentu, čímž je zajištěna stabilita celého svazku.
  • stahovací tyče, které jsou spodním koncem ve tvaru T ukotveny v dolním segmentu, střední obdélníková část tvoří vedení středních segmentů a šroub v horní části slouží k přitažení horního segmentu.
Nenosný rám
TF-LSG-13.jpg, 4 kB
Celý rám přitažený stahovacími tyčemi
Dolní segment
TF-LSG-05.jpg, 3 kB
Dolní segment a uchycení stahovacích tyčí rámu
Střední segment
TF-LSG-06.jpg, 3 kB
Střední segment s drážkou pro vedení stahovacích tyčí
Horní segment
TF-LSG-11.jpg, 3 kB
Horní segment a šrouby stahovacích tyčí

Transportní rámy typu TF-LSG se vyrábí pro trubky o velikosti:

Vnější průměr Počet trubek
ve svazku
Počet trubek
v segmentu
Rozměry svazku
v mm (šířka x výška)
60 mm / 2 3/8" 56 8 800 x 768
73 mm / 2 7/8" 42 7 830 x 813
89 mm / 3 1/2" 30 6 830 x 794
102 mm / 4" 20 5 830 x 711
114 mm / 4 1/2" 20 5 830 x 759
4 1/2" - vrtné roury 16 4 830 x 811
127 mm / 5" 16 4 830 x 811
140 mm / 5 1/2" 16 4 830 x 863
168 mm / 6 5/8" 9 3 830 x 771
178 mm / 7" 9 3 830 x 801
178 mm / 7" 8 4 940 x 587
193 mm / 7 5/8" 9 3 830 x 801
193 mm / 7 5/8" 8 4 940 x 605
219 mm / 8 5/8" 6 3 940 x 689
245 mm / 9 5/8" 6 3 940 x 786
273 mm / 10 3/4" 4 2 830 x 800
273 mm / 10 3/4" 4 2 940 x 800
340 mm / 13 3/8" 4 2 940 x 976
Skladovací výška a zatížení systému TF-LSG

Výška skladování svazků trubek na sobě s využitím transportních rámu TF-LSG musí být přizpůsobená stabilitě a nosnosti podloží, způsobu přepravy, jak rovněž pevnosti a nosnosti svázaných trubek. Maximální zatížení dolního segmentu v rámu je 10 tun a proto zatížení svazku trubek skládajícího se z dvou nosných a dvou nenosných rámů nesmí přesáhnout 40 tun.

Zkoušení nosných rámů systému TF-LSG

Všechny nosné prvky rámu TF-LSG - 2 nosné desky spolu s ocelovou tyčí dolního segmentu - jsou z bezpečnostních důvodů zkoušeny a kontrolovány aby splňovaly mezinárodní normy. Testované části rámu jsou označené štítkem a potvrzené certifikátem.

TF-LSG-13.jpg, 4 kB
Štítky potvrzující testování nosných částí rámů
zkouseni-ramu.jpg, 3 kB
Zkoušení rámů