Dotační programy

Naše společnost realizovala projekt s názvem FVE 155,76 kWp bez AKU pro PATREM PIPE, na který byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000353

Popis projektu včetně cílů:

Projekt řeší relativně významné stávající výdaje na nákup elektrické energie, což souvisí s významnou spotřebou energie a také jejím zdražením (nárůstem cen). Hlavní těžiště spotřeby energie spočívá v technologických procesech, což ukazuje na relativně vysokou energetickou náročnost podnikatelské činnosti.

Z výše uvedených důvodů bylo hlavním záměrem a cílem projektu pořídit inovativní technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně FV systém o výkonu 155,76 kWp umístěný na střešní konstrukci budovy určený pro vlastní spotřebu. FV systém je připojen do sítě.